SmartViper

tnpair.com Domain-Abfrage


Rating:
3.5 von 5 basierend auf 2 Stimmen.
Indizierte Seiten:
219 (39)
Rückwärts:
56 (10)
Homepage-Links:
interne 80, externe 17
Einzelbesucher:
306
Titel-Historie:
3 Änderungen vermerkt
HTML-Prüfung:
DNS-Auflösung:
OK
Domain-Wert:
$13,493
Gesundheits-Wertung
31.00%

Technisch

Website-Verfügbarkeit: (ist die seite nicht erreichbar?)

Letztes Ergebnis: Webseite ist AKTIV

Zeit und Datum des letztenTests: 3:33:47 PM November 5, 2013

Letzte Testdauer: 4.433 Sekunden


Testergebnisse (detaillierte CURL-Antwort)
HTML-Größe: 100296 Bytes
Url: http://www.tnpair.com/
Content_type: text/html; charset=tis-620
Http_code: 200
Header_size: 721
Request_size: 342
Filetime: -1
Redirect_count: 1
Total_time: 4.431056
Namelookup_time: 0.000536
Connect_time: 0.367298
Pretransfer_time: 0.367318
Size_download: 100296
Speed_download: 22634
Download_content_length: 100296
Starttransfer_time: 1.191252
Redirect_time: 1.087736
Verwendete Technologien:
Analytik
Google Analytics
Javascript Frameworks
jQuery (version 1.4.4)
Verschiedenes
SWFObject
Programmiersprachen
PHP
Admin-Telefon des Hostings
+66-2-6141240-3
E-Mail des Hosting-Administrators
Domain-IP:
61.19.249.198 Thailand (mehrere IPs)
DNS Auflösung:
OK
Domänenregistrierungsstelle
GODADDY.COM, LLC Domänenprofil
Domains, die denselben Registrar benutzen:1,364,460
Name Server (NS)-Einträge:
ns1.igetweb.com (IP 61.19.249.200)
Andere Domains, die diesen NS verwenden: (8): kumanthongsiam.com, dhamma.net, jbestfloor.com, iTrendyfashion.com, baannut99.com, homenet48.com, multipluspower.com
ns2.igetweb.com (IP 61.19.249.67)
Andere Domains, die diesen NS verwenden: (8): kumanthongsiam.com, dhamma.net, jbestfloor.com, iTrendyfashion.com, baannut99.com, homenet48.com, multipluspower.com
Öffentlicher Registrar-Eintrag:

Profil

Einzelbesucher:
306
Alter der Domain:
12 years and 9 months
Domain-Wert:
$13,493
Gesundheits-Wertung
31.00%
Domainwertungs-Widget
Domainwert-Widget:
Smartviper-Zertifizierung:

Sozial #tnpair.com

Soziale Aktivität: aktualisiert 10 Jun 2014
Smartviper-Beurteilungen:

Werbung

AdSense-Prüfer: (AdSense-Prüfer:)
Ist die Domain von der Nutzung von Google Adsense ausgeschlossen?
Bekannnheit der Tags:
(wichtige Seiten-Elemente, geschätzter Werbewert)
air (16%, $2.09), ราคาถูก (11%), central air (7%), แอร์ (6%), sale (6%, $2.08) (Grafiken und Statistiken)
Werbung SERP Sichtbarkeit: basiert auf Untersuchung von 16.000.000 Schlagwörtern

Geografie

Besucherstandort:
Die Mindestanforderung an Bildschirmbreite liegt bei 768 - Bitte verwenden Sie zum Ansehen ein anderes Gerät.

SEO

Indizierte Seiten:
219 (39)
Rückwärts:
56 (10)
Homepage-Links:
interne 80, externe 17
Titelverlauf:
3-Änderungen aufgezeichnet
HTML-Validierung:
Titel:
à¤Ã×èͧ»ÃѺÍÒ¡ÒÈ,áÍÃìºéÒ¹,·Ø¡ÂÕèËéÍ,»ÅÕ¡-Êè§ ÃÒ¤Ò¶Ù¡ ¨Ò¡âç§Ò¹¼Ùé¼ÅÔµ µÔ´µÑé§áÍÃìºéÒ¹ «èÍÁ ÂéÒÂáÍÃì ÅéÒ§ [Engine by iGetWeb.com]
Letzter Titel:
November 16, 2012 TNP จำหน่ายเครื่องปรับอากาศ แอร์บ้านทุกยี่ห้อ ปลีก-ส่ง ราคาถูก จากโรงงานผู้ผลิต ติดตั้งแอร์บ้าน ซ่อม ย้ายแอร์ ล้าง [Engine by iGetWeb.com]
Meta-Schlüsselwörter:
TNP Air ºÃÔÉÑ·,·ÕàÍç¹¾ÕáÍÃì,ÃÙéàÃ×èͧ,à¤Ã×èͧ»ÃѺÍÒ¡ÒÈ,áÍÃìºéÒ¹,áÍÃìâç§Ò¹,áÍÃì,Êӹѡ§Ò¹,áÍÃìÍÍ¿¿ÔÈ,ãËé¤Ó»ÃÖ¡ÉÒ,Í͡Ẻ,áÅÐÇÒ§Ãкº,·è͹éÓÂÒ,µÔ´µÑé§áÍÃìãËÁè,µÑ´áÍÃìà¡èÒ,«èÍÁáÍÃìºéÒ¹,ÅéÒ§µÒÁÍÍ¿¿ÔÈ,ÅéÒ§áÍÃìÊӹѡ§Ò¹,áÍÃìªÔ¹àÅÍÃì,áÍÃìÃкº¹éÓ,¨Ó˹èÒÂáÍÃìºéÒ¹,¢Ò»ÅÕ¡,¢ÒÂÊè§,·ÑèÇ
Meta-Beschreibung:
ºÃÔÉÑ· ·ÕàÍç¹¾Õ áÍÃì ¨Ó¡Ñ´ ,ÃͺÃÙéàÃ×èͧà¤Ã×èͧ»ÃѺÍÒ¡ÒÈ,áÍÃìºéÒ¹,áÍÃìâç§Ò¹,áÍÃìÊӹѡ§Ò¹,áÍÃìÍÍ¿¿ÔÈ,ãËé¤Ó»ÃÖ¡ÉÒ,Í͡Ẻ,áÅÐÇÒ§Ãкº·è͹éÓÂÒ/µÔ´µÑé§áÍÃìãËÁè/µÑ´-ÂéÒÂáÍÃìà¡èÒ/«èÍÁáÍÃìºéÒ¹/ÅéÒ§µÒÁÍÍ¿¿ÔÈ,ÅéÒ§áÍÃìÊӹѡ§Ò¹,áÍÃìªÔ¹àÅÍÃì,áÍÃìÃкº¹éÓ,¨Ó˹èÒÂáÍÃìºéÒ¹,¢Ò»ÅÕ¡-Êè§,·ÑèÇ»ÃÐà·È,áÅлÃÔÁ³±Å,áÍÃì¨Ò¡âç§Ò¹,µÔ´µÑé§áÍÃì MitsUBishi Electric áÍÃìÁÔµ«ÙºÔªÔ ÍÕàÅç¡·ÃÔ¤, Mr Slim ÃØè¹ Econo,áÍÃìºéÒ¹,áÍÃì»ÃÐËÂÑ´ä¿,à¤Ã×èͧ»ÃѺÍÒ¡ÒÈ,ªÑé¹¹Ó,à¤Ã×èͧ»ÃѺÍÒ¡ÒÈ-Mitsubishi ÃØè¹ Wide&Long-µÔ´µÑ駧èÒÂ-àÊÕè§à§Õº,áÍÃì Mitsubishi Electric à¤Ã×èͧ»ÃѺÍÒ¡ÒÈÁÔµ«ÙºÔªÚ,Mitsubishi Move-eye Super Inverter R 410a ÃÒ¤Ò¶Ù¡,µÔ´µÑé§áÍÃìÁÔµ«Ù áÍÃìà¡èÒ,à¤Ã×èͧ»ÃѺÍÒ¡ÒÈãËÁè, ÃѺµÔ´µÑé§áÍÃì,¢ÒÂáÍÃì·Ø¡ÃØè¹,·Ø¡ÂÕèËéÍ,¢Ò»ÅÕ¡-¢ÒÂÊè§ÃÒ¤Ò¶Ù¡,à¤Ã×èͧ»ÃѺÍÒ¡ÒÈ,áÍÃìºéÒ¹,áÍÃìµÙéµÑ駾×é¹ Packege 35,000-150,000 BTU,áÍÃìá¢Ç¹äµé½éÒ,à¤Ã×èͧ»ÃѺÍÒ¡ÒÈ,á¢Ç¹äµé½éÒྴҹ,à¤Ã×èͧ»ÃѺÍÒ¡ÒÈ Wall Type-Ceiling Type áÍÃì Packege,AirCinLer áÍÃìªÔ¹àÅÍÃì, Mitsubishi Electric ÃØè¹ ECONO Air,áÍÃìºéÒ¹ áÍÃìÁÔµ«ÙºÔªÔ Econo Aair Wall Type áÍÃì Mitsubishi,¤ÍÁà¾ÃÊà«ÍÃìÃѺ»ÃСѹ 5 »Õ,,ÍÐäËÅè 1 »Õ,ἧ¤ÍÂÅìàÂç¹ 3 »Õ,Mitsubishi Electrc,Air Condition,áÍÃìÁÔµ«ÙºÔªÔ ẺµÔ´¼¹Ñ§,áÍÃìàºÍÃì 5 áÍÃìºéÒ¹ à¤Ã×èͧ»ÃѺÍÒ¡ÒÈ,à¤Ã×èͧ»ÃѺÍÒ¡ÒÈ Mitsubishi Electric Mr Slim,áÍÃìºéÒ¹,áÍÃìÁÔµ«ÙºÔªÔ,ÃØè¹
SmartViper-Domain-RSS:
Erhalten Sie per RSS die neuesten Aktualisierungen zu tnpair.com
Suchergebnisseiten (SERP) und organische Sichtbarkeit: basiert auf Untersuchung von 16.000.000 Schlagwörtern
Diese Webseite verzeichnet keinen organischen Traffic (basierend auf unserer Suche von 16 Millionen Keywords am 21. April 2012)